Nordiske cykelbyer
 Nordiske cykelbyer


 
11 BYER På 2 hjul i 3 år
11 nordiske kommuner fra Danmark, Norge og Sverige i perioden 2009-2011 valgt at arbejde sammen om at fremme cyklismen i Kattegat-Skagerak-regionen.
 
Projektet er afsluttet og evalueret. Erfaringer og resultater er samlet i et magasin, som kan downloades her.
 
De 11 deltagende kommuner var:
 
• Danmark: Frederikshavn (lead partner), Randers, Silkeborg og Viborg
• Norge: Sandefjord (norsk projektejer) og Kristiansand
• Sverige: Mölndal (svensk samordnende partner), Varberg, Svenljunga, Tranemo og Mariestad
 

 


Pige på cykel – Cykling Embassy of Denmark

Cykelstrategi

De 11 kommuner i Nordiske Cykelbyer har hver i sær udarbejdet en cykelstrategi, hvor de har opstillet mål og udpeget indsatsområder. Læs mere her
Myldretrafik - Cykling Embassy of Denmark

Cykelhandlingsplan

Alle 11 partnere i Nordiske Cykelbyer har udarbejdet en plan for, hvordan de vil nå deres målsætninger for cykeltrafikken.
Svingbane – Cykling Embassy of Denmark

Cykelregnskaber

For at følge udviklingen i cykeltrafikken har kommunerne i Nordiske Cykelbyer udarbejdet cykelregnskaber.
Læs mere her
 
EU Nordiske cykelbyer er medfinansieret af Intereg IV A