Nordiske cykelbyer
 Nordiske cykelbyer


 

 

Cykelregnskaber  • Et cykelregnskab indeholder nøgletal for cykeltrafikken samt borgernes vurderinger af kommunen som cykelby (data fra transport- og borgerundersøgelser, trafiksikkerhedsdata, trafiktællinger osv.)

  • Formålet med et cykelregnskab er primært at følge op, evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet.

  • Hver partner i Nordiske Cykelbyer har løbet af projektet udarbejdet 2 cykelregnskaber.

 

 


Cykelregnskab

Cykelregnskaber

Udarbejdelse af et cykelregnskab er et vigtigt element i systematisk cykelfremme og
danner grundlag for fastlæggelse af både cykelstrategiens overordnede målsætninger og for cykelhandlingsplanens konkrete indsatser. Det indeholder en lang række nøgletal for cykeltrafikken og tager temperaturen på borgernes mening om kommunen som cykelkommune.

Hvad mener cyklisterne?
Cyklister er de bedste til at fortælle, om kommunens cykelfaciliteter er gode nok. Derfor er en vigtig del af et cykelregnskab at gennemføre en borgerundersøgelse og spørge både cyklister og ikke-cyklister i kommunen om deres transportvaner, begrundelser for valg af transportmiddel og ikke mindst, hvad der kunne motivere dem til at cykle mere. Desuden bliver borgerne også bedt om helt konkret at udpege lokaliteter, hvor de føler sig usikre,
hvor der mangler eller er for dårlige cykelstier, hvor der mangler cykelparkering osv.
De nordiske cykelkommuner har i løbet af projektet udarbejdet to cykelregnskaber og som en integreret del heraf også to borgerundersøgelser i henholdsvis 2009 og 2010. Ved at dokumentere cykelindsatsen regelmæssigt, kan kommunen hele tiden vurdere, om resultaterne for cykelfremme står mål med indsatsen. Derfor er det en god idé at udarbejde et cykelregnskab hvert andet år.
 
Borgernes tilfredshed
I forbindelse med udarbejdelse af cykelregnskaber for 2009 og 2010 gennemførte de 11 kommuner borgerundersøgelser. I borgerundersøgelserne skulle cyklisterne bl.a. tilkendegive
deres tilfredshed med forskellige forhold for cyklisterne i kommunen. 
 
Der er stor forskel i borgernes generelle tilfredshed. Varberg ligger helt i top med 85 % af cyklisterne, der er tilfredse med kommunen som cykelkommune. Herefter følger de to norske kommuner samt Frederikshavn på knap 60 % tilfredshed. Resten af kommunerne ligger mellem 40-50 % - dog med Mariestad klart i bunden med kun 31 % tilfredse cyklister.
 
Data om borgernes tilfredshed er dog først og fremmest interessante for den enkelte kommune, fordi de kan bruges til at prioritere ressourcer og indsatser. Og gennemfører kommunen løbende undersøgelsen, kan cykelregnskabet være med til at dokumentere om indsatserne har den ønskede effekt, og om målsætningerne i cykelstrategien bliver opfyldt.
 
"Før Nordiske Cykelbyer havde vi i Silkeborg Kommune ikke udarbejdet hverken cykelregnskab eller en egentlig rapport om, hvordan forholdene for cyklister var. Men gennem arbejdet med cykelregnskabet fik vi systematiseret dataindsamlingen ved for første gang samtidig at tælle cykel p-pladser, antal km cykelsti og ved at indsamle andre data om cyklisme i kommunen. Vi fik også mulighed for at gennemføre mange cykeltællinger flere steder gennem indkøb af 8 nye tællestationer, som er medfinansieret af Interreg."
Jane Næsborg, Ingeniør Teknik- og Miljøafdelingen i Silkeborg Kommune.
 
Randers handler på baggrund af cykelregnskab
I 2009 viste cykelregnskabet i Randers Kommune, at kun 26 % af cyklisterne var tilfredse med vedligeholdelsen af cykelstier og -baner (belægning, fejning og snerydning). Det resulterede i, at kommunen efterfølgende bevilgede midler til at prioritere vedligeholdelsen
og forbedre forholdene for cyklisterne.
 
 
 
Læs kommunernes cykelregnskaber for 2010:
 
 
 
 
 
 
Læs kommunernes cykelregnskaber for 2009 her:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EU Nordiske cykelbyer er medfinansieret af Intereg IV A