Nordiske cykelbyer
 Nordiske cykelbyer


 

 

Cykelbyen Randers  • Indbyggere: 93.600
  • Areal: 800 km2
  • Modal split cykling: 12%
  • 80 km cykelstier
  • 85 km kommunestier
  • Et ukendt antal kilometer rekreative stier og private fællesstier

 

 


Randers
Cykelbyen Randers

Cykelbyen Randers
Randers Kommune er med et indbyggertal på 93.600 og et areal på 800 km2 blandt Danmarks største kommuner. Kommunen ligger lunt placeret i det østjyske smørhul og grænser på flere sider ud til vand med en samlet kystlinie på godt 70 km mod Mariager Fjord, Kattegat og Randers Fjord.

Kommunen er begunstiget af en smuk og varieret natur. Små, snoede veje fører én gennem skove og plantager, fjord- og engområder, forbi bølgende marker og græssende køer, ned ad bakke og op på højdedrag med betagende udsigter over landskabet og fjorden. Her er stille søer og rislende bække, og Gudenåen, som er Danmarks eneste flod, løber sine sidste kilometer gennem kommunen inden udmundingen i Randers Fjord.

Fremme brugen af cyklen

Randers Kommune vil arbejde for at fremme brugen af cyklen som transportmiddel på de korte ture. Dette skal ske for at reducere antallet af korte bilture og nedbringe CO2-udslippet, men ikke mindst for at fremme en sundere livsstil blandt borgerne. Med projektet "Nordiske cykelbyer" er der nu større fokus på cykling i kommunen.


En cykel- og stipolitik er sammen med en cykel- og stiplan allerede under udarbejdelse.


Byrådet i Randers ønsker, at stinettet bliver udbygget markant. Under mottoet ”Stier er vejen frem” udarbejdes en cykel- og stiplan for udvidelse af stinettet, men også for andre indsatsområder. Der kommer fokus på følgende indsatser:

  • Mere motion til borgerne – borgerne opfordres til at cykle mere ved bl.a. målrettede kampagner for børn og voksnes cykling til skole og arbejde, samtidig vil kommunen forkæle cyklister med vandposter, cykelpumper mm.
  • Trafiksikkerhed – der sættes mål for at nedbringe antallet af cykeluheld, og der skabes trygge forhold på skolevejene.
  • Forbedring af miljøforhold – der kommer fokus på cykling på de korte ture, og fremkommeligheden og komforten for cyklister øges.
  • Bedre adgangsforhold – muligheden for at cykle til skole og arbejde øges, muligheden for at komme ud i naturen på rekreative stier øges, et sammenhængende stinet skabes, krydsning af centrum på cykel sikres mv.


Projektleder Birgit Berggrein
E-mail: bibe@randers.dk
 

 
EU Nordiske cykelbyer er medfinansieret af Intereg IV A